W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłasza się, iż w trakcie naboru wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z przyczyn formalnych. Wobec powyższego konkurs zostaje nierozstrzygnięty.

 

Szczegóły