Nowe Brzesko dnia 13.10.2022 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządził konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia formularza konsultacji projektu (dokumenty udostępnione poniżej) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku osobiście w sekretariacie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko z dopiskiem konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl lub faksem na numer 12 385 05 55.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od dnia 13 października do 28 października 2022 r do godz. 15.30.

Zarządzenie 155-2022 o konsultacjach społecznych

Roczny program współpracy na 2023 rok

Formularz konsultacji projektu

 

Nowe Brzesko dnia 16.11.2023 r.

INFORMACJA

 

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1327) na rok 2023.

 

  1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 13.10.2022 roku do dnia 28.10.2022 roku.
  2. W okresie konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi do projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1327) na rok 2023.”
  3. Informacje sporządził – Wojciech Adamczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.