PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:

 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Brzesko.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe poprzez umocnienie skarp oraz dna rowu wraz z budową betonowego zbiornika retencyjnego z regulowanym odpływem. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

W dniu 8 września 2022r. została zawarta umowę na realizację zadania z firmą: Karol Głowa, ul. Willowa 100, 32-08 Modlniczka na kwotę 5 742 222,20 zł;  z terminem realizacji do dnia 8 września 2025r.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  4 250 000,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hebdów, gm. Nowe Brzesko – etap II.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej ok. 1300 mb wraz z przyłączami. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  6 650 000,00 zł.

3. Modernizacja mostu na cieku Szpitarka w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja obiektu mostowego na cieku Szpitarka wraz ze zmianą nawierzchni w ciągu drogi gminnej nr 160605K relacji Pławowice – Mysławczyce w miejscowości Pławowice, gm. Nowe Brzesko. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych:  2 850 000,00 zł.

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grębocin, Kuchary, Mniszów, Mniszów-Kolonia, Przybysławice, Rudno Dolne, Sierosławice, Szpitary, Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych: 9 500 000,00 zł.