Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dotyczy: użytkowników pomp ciepła zamontowanych u Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko w ramach projektu OZE

Pod poniższym linkiem Spółka Sanito udostępniła filmy instruktarzowe dla użytkowników pomp w razie wystąpienia błędów:

https://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/58-pompy-ciepla-fervor-filmy-instruktarzowe

Serwis dostępny jest również dla Państwa pod adresem mailowym i telefonem: serwis@sanito.pl799 398 888

W przypadku wystąpienia awarii zgłoszenia awarii instalacji zamontowanych w ramach programu na odpowiedni formularzu należy kierować do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zgodnie z wcześniejszą informacją umieszczona na stronie gminy.