Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku. 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 648,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.


Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Gmina Nowe Brzesko w 2022 r. otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej i szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Wkład własny Gminy Nowe Brzesko do realizowanego zadania wynosi 4 320,00 zł, co daje całkowity koszt realizacji zadania w kwocie 21 600,00 zł.