Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Hebdów Stare Brzesko do pól_2” nr 160712K w  miejscowości Hebdów w km 0+000 – 0+300.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

DOFINANSOWANIE  79 200,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 99 000,00 zł 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostały wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są w większości osoby posiadające nieruchomości w sąsiedztwie drogi gminnej nr 160712K w miejscowości Hebdów.