logotyp znakowanie unijne

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI

Mieszańców gminy będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz do pobrania formularzy zgłoszeń awarii.

W przypadku wystąpienia awarii zgłoszenia awarii instalacji zamontowanych w ramach programu na odpowiedni formularzu należy kierować do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:

  • w formie skanu wypełnionego formularza lub wiadomości mailowej z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami na adres:

ugim@nowe-brzesko.pl

  • w formie wypełnionego formularza lub pisma z wszystkim wymaganymi i opisanymi poniżej informacjami:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko

DZIENNIK PODAWCZY

Zgłoszenie awarii w formie maila lub pisma musi zawierać min.:

  • Imię i nazwisko

  • Adres

  • Numer telefonu

  • Opcjonalnie adres email

  • Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii

  • Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)

  • Numer seryjny urządzenia

  • Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)

INSTALACJA

MAIL

DO WIADOMOŚCI

FORMULARZ

FOTOWOLTAICZNA

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

1 FOTOWOLTAIKA - ZGŁOSZENIE AWARII

KOTŁOWA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

2 KOTŁY - ZGŁOSZENIE AWARII

POMPY CIEPŁA

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

4 POMPY - ZGŁOSZENIE AWARII

SOLARNA

serwis@flexipowergroup.pl

awaria@doekogroup.pl

ugim@nowe-brzesko.pl

3 SOLARY - ZGŁOSZENIE AWARII


 

 

 


 


 


 


 


 


 

UŻYTKOWNIK INSTALACJI ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE I ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM UŻYTKOWANIE INSTALACJI ORAZ JEJ BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ.

W PRZYPADKU BEZZASADNYCH ZGŁOSZEŃ USTERKI I WEZWANIA SERWISU KOSZTY PONOSI UŻYTKOWNIK DOKONUJĄCY ZGŁOSZENIA.