Zakup koparki niezbędnej do usuwania skutków klęsk żywiołowych w postaci powodzi, zamuleń a także odnawiania rowów odprowadzających wody opadowe

W październiku 2021 r. została zakupiona nowa koparka kołowa marki TAKEUCHI TB295W-2 wraz z osprzętem. Koszt koparki wyniósł 635 609,00 zł. Środki na jej zakup w całości pochodziły  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 400 000,00 zł to środki otrzymane w odpowiedzi na założony wniosek w ramach drugiej puli , 235 609,00 zł  - to środki przyznanie gminie w ramach pierwszej puli.