TABLICA INFORMACYJNA O WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA

Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski

W ramach realizacji zadania zostały zakupione trzy działki o nr ewid. 912/2, 912/3, 912/4 o łącznej powierzchni 0,4345 ha w miejscowości Nowe Brzesko. W dalszej kolejności zostanie opracowany projekt budowalny uwzględniający uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych.


wstępna wizualizacja 1

 

Dnia 19.01.2023 r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na roboty budowlane zadania  pn.: „Zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski w ramach projektu: Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Wartość umowy: 750 500 zł brutto

Wykonawca robót: Bartosz Miska Brukarstwo z siedzibą: ul. Lubelska 113, 32-120 Nowe Brzesko