TABLICA INFORMACYJNA O WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA

Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski

W ramach realizacji zadania zostały zakupione trzy działki o nr ewid. 912/2, 912/3, 912/4 o łącznej powierzchni 0,4345 ha w miejscowości Nowe Brzesko. W dalszej kolejności zostanie opracowany projekt budowalny uwzględniający uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych.