Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice

Planowana inwestycja przewiduje przebudowę rowu odprowadzającego wody opadowe od przepustu pod drogą krajową nr 79 bezpośrednio do rzeki Wisła. W chwili obecnej trwają procedury administracyjne zmierzające do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę.


Dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  630 000,00 zł

Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice

Dnia 06.07.2022 r. Gmina Nowe Brzesko zawarła umowę na realizację robót budowlanych dla zadania:  pn.: „Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice” - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: listopad 2022r.

Wartość umowy: 875 000,00 zł brutto

Wykonawca robót: Karol Głowa, ul. Willowa 100, 32-08 Modlniczka