1. Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Nowe Brzesko – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 


2. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 066,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).


3. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 280,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).