Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Informacja dla Mieszańców będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko w związku z wdrożoną procedurą wezwań do wpłat przez Państwa wkładów własnych zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat  w  wyznaczonym terminie oraz informuje, że zgodnie z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramami montaże poszczególnych instalacji planowane są:

 

Firma:  SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

 

  • piece na biomasę-pellet  - planowane zakończenie i odbiór prac : 14.08.2020 r.

  • fotowoltaika moc od 7 kW i więcej - planowane zakończenie i odbiór prac : 31.07.2020 r.

  • fotowoltaika moc do 7 kW –  realizacja i odbiór prac od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

  • pompy ciepła- realizacja i odbiór prac od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

Firma: FLEXIPOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kudrowicach

  • kolektory słoneczne-solary - realizacja prac od 15.07.2020 r. do 31.10.2020 r.