Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Nowym Brzesku

 

Gmina Nowe Brzesko jest Beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Nowym Brzesku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

W ramach projektu planuje się:

1. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, w zakres której wchodzi:

 • Budowę kontenerowej stacji zlewnej z napowietrzanym zbiornikiem

 • Montaż automatycznej kraty schodkowej z systemem odwadniania i podajnikiem

 • Montaż separatora piasku z podajnikiem

 • Wyposażenie flotatora w system napowietrzania DAF

 • Budowa drugiego bloku biologicznego identycznego jak blok istniejący

 • Budowa koniecznych instalacji technologicznych

 • Montaż dodatkowych urządzeń i układów sterowania

 • Zmiana zagospodarowania terenu

 • Wykonanie remontu i modernizacji budynku technologiczno-socjalnego

2. Zaprojektowanie i budowę zbiornika wody czystej o pojemności 300 m3 na stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi:

 • komorą zasuw

 • pompownią do napełniania zbiornika

3. Wymianę sieci wodociągowej w ul. Wesołej.

Planuje się wymianę sieci wodociągowej w ul. Wesołej na długości 0,374 km wraz z przyłączami o łącznej długości 0,178 km. Łączna długość przebudowywanego wodociągu wynosi 0,552 km.

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 3 439 740,58 zł tj. 73,71% kosztów kwalifikowanych.