Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Instalacje OZE - wpłaty wkładów własnych

 

Informacja dla Mieszańców będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że wdrożono procedurę wezwań wpłat Państwa wkładów własnych.

Na chwilę obecną o wpłatę wkładu własnego zostali poproszeni Mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy i u których w ramach programu będą montowane: piece na biomasę, fotowoltaika i kolektory słoneczne. Pisma są podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a nr rachunku bankowego stanowi rachunek gminy Nowe Brzesko.

Część z Państwa już otrzymało wezwania i dokonało wpłat. W najbliższych dniach pozostali Mieszkańcy biorący udział w programie otrzymają takie wezwanie. Po otrzymaniu od Państwa wpłat zostanie przekazana informacja do Wykonawców o możliwości ustalania terminów wizji technicznych przed montażem i  terminów montaży instalacji u Państwa. Wykonawcy mają działać na podstawie ogólnych harmonogramów.