Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Informacja o wykonawcach i wizjach technicznych

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko uprzejmie informujemy, że Wykonawcy robót wyłonieni do realizacji zadań projektu pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”- Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” sukcesywnie rozpoczynająaudyty/wizje techniczne przed montażem u Mieszkańców biorących udział w programie w zakresie montażu instalacji OZE (piece na bimasę-pellet, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Kolektory Słoneczne będą montowane przez firmę: FLEXIPOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: Kurdowice 12, 95-200 Kurdowice.

Kotły na biomasę-pellet,  instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepłabędą montowane przez firmę:SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

W tym tygodniu przeprowadzanie audytów rozpoczyna Spółka Sanito. Będą one prowadzone po kolei w każdej z Gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od Wykonawcy. Podczas audytu fotowoltaicznego, dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą  na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się poniżej. Planowany termin zakończenia audytów to 30.07.2020r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że wizje techniczne wykonywane w celu wykonania analizy technicznej możliwości montażu instalacji OZE przed przystąpieniem do Programu  u Mieszkańców, którzy złożyli ankiety, zawarli umowy o wykonanie takiej analizy i dokonali opłaty  są przeprowadzane przez Firmę DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedziba: ul. Bociana 4alok.49, 31-231 Kraków.

 

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pok. 16, II piętro, tel.: 12 385 21 43, ugim@nowe-brzesko.pl - p. Edyta Dudzik