Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Informacja o zawarciu umów z Wykonawcami

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Gmina Nowe Brzesko podpisała cztery  umowy!!!

 

Umowa z firmą  FLEXIPOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kudrowicach na dostawę i montaż instalacji solarnych została zawarta w dniu: 30.04.2020 r. oraz 3 Umowy z firmą  SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pellet  zostały podpisane w dniu 08.05.2020 r.

 

Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.