Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Informacja o ilości planowanych do realizacji instalacjach OZE w Gminie Nowe Brzesko

 

W Gminie Nowe Brzesko w ramach programu projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” planowane jest do wykonania  81 odnawialnych źródeł energii w tym:

  • 18 kolektorów słonecznych

  • 44  instalacji fotowoltaicznych

  • 16 kotłów na biomasę

  • 1 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej

  • 2 pompy ciepła instalacji co