Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Informacja - wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie II części zadania: pompy

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy iż 10.01.2020 r. Lider Projektu Gmina Kocmyrzów-Luborzyca dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie:

części II w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa