Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Informacja - wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie IV części zadania: fotowoltaika

 

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Uprzejmie informujemy, iż 25.11.2019 r. Lider Projektu Gmina Kocmyrzów –Luborzyca dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części IV w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych.

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części IV: BIP