Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY UCZESTNICZĄ W PROJEKCIE OZE

 

 1. Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie

 2. Informacja przetarg

 3. Informacja - wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie IV części zadania: fotowoltaika

 4. Informacja - wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie I i III części zadania: solary, kotły na biomasę

 5. Informacja  - wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie II części zadania: pompy

 6. Informacja o ilości planowanych do realizacji instalacjach OZE w Gminie Nowe Brzesko​​

 7. Zestawienie urządzeń oraz cen po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Do pobrania: Wykaz urządzeń i cen

 8. Informacja o zawarciu umów z Wykonawcami

 9. Informacja o możliwości przystąpienia do programu PIECE NA BIOMASĘ-PELLET !!!

 10. Informacja o możliwości przystąpienia do programu-SOLARY !!!

 11. Informacja o wykonawcach i wizjach technicznych Informacje dot. planowanych do montażu urządzeniach​Do pobrania: Wykaz urządzeń i cen - po przetargu z pompamiDane/karty techniczne urządzeń

 12. Instalacje OZE - wpłaty wkładów własnych

 13. Informacja o możliwości przystąpienia do programu-SOLARY !!!- 2 ogłoszenie

 14. Harmonogram montażu poszczególnych instalacji (od lipca do listopada 2020 r.)

 15. Montaże instalacji OZE (INFO z dnia 16.07.2020)

 16. NOWA ANKIETA OZE DO POBRANIA

 17. Informacja dla Mieszańców będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt

 18. SOLARY- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU Z DOFINASOWENIEM

 19. PIEC NA PELLET WRAZ Z MONTAŻEM Z DOFINASOWANIEM (info 28.08.2020)

 20. KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE + ZASOBNIK WRAZ Z MONTAŻEM Z DOFINANSOWANIEM (info 28.08.2020)

 21. ANKIETA OZE (info 28.08.2020)

 22. Do pobrania instrukcji do zamontowanych u Państwa instalacji OZE (info 14.12.2020) 

 23. Zgłaszanie awarii instalacji

 24. Informacja dotyczy użytkowników piecy zamontowanych u Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko w ramach projektu OZE

 25. BIEŻĄCA KONSERWACJA INSTLACJI ZAMONTOWANYCH W RAMACH PROJEKTU OZE