Nowe Brzesko, dnia 09.10.2018r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z zapisami Rozdziału III Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko  zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień:

17 października 2018r. (środa) o godz.14:00.

miejsce posiedzenia: Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A, 32-120 Nowe Brzesko

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
  2. Wybór Prezydium Komitetu: Przewodniczącego Komitetu oraz Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
  3. Przedstawienie informacji o stanie wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2016 - 2023”.
  4. Ustalenie harmonogramu prac Komitetu Rewitalizacji.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad pdf