Istnieje możliwość zabudowania na instalacji wewnętrznej wodomierza dodatkowego - podlicznika służącego do pomiaru ilości wody zużytej bezpowrotnie (w sposób wykluczający możliwość jej powrotu do sieci kanalizacji sanitarnej) np. do podlewania ogrodu, według zasad określonych w trybie postępowania.