Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostarczanie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Nowe Brzesko należy do zadań Gminy i jest realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 
Wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków można załatwić w Referacie Wodociągów i Kanalizacji, mieszczącym się przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku, w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.
 
Awarie można zgłaszać całodobowo w każdy dzień tygodnia i w dni świąteczne pod alarmowym numerem telefonu 725 100 400.

 

Dane kontaktowe:

Referat Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wesoła 40
32-120 Nowe Brzesko
tel./fax: 12 385 20 06
kierownik: 693 860 097
e-mail: wodociag@nowe-brzesko.pl