Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko 2018-2023

 Komisja Rewizyjna:

 • KURA ANDRZEJ     Przewodniczący Komisji  

 • KRZYK KAROL      Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • KLIMEK DAWID     Członek Komisji    

 Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu: 

 • KROSTA JÓZEF          Przewodniczący Komisji

 • SAMEK ANNA         Zastępca Przewodniczącego Komisji

 •  

   Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej:

 • KOZERSKI WITOLD         Przewodniczący Komisji

 • KROSTA ALINA          Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • STASIK ZBIGNIEW          Członek Komisji

 • PAWLICKI ANDRZEJ     Członek Komisji

 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:

 • FULARSKA ELŻBIETA      Przewodnicząca Komisji

 • CHMURZYŃSKA RENATA   Zastępca Przewodniczącej Komisji

 • KŁODA KAMIL          Członek Komisji

 • SZLĘK JOANNA         Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • SZLĘK JOANNA         Przewodnicząca Komisji

 • KOZERSKI WITOLD    Zastępca Przewodniczącej Komisji

 • KRZYK KAROL           Członek Komisji

 • FULARSKA ELŻBIETA  Członek Komisji

 • STASIK ZBIGNIEW     Członek Komisji