W czasie trwania epidemii, z uwagi na Państwa i nasze zdrowie, zachęcamy do samodzielnego podawania nam wskazań wodomierzy, w celu ograniczania naszych wzajemnych bezpośrednich kontaktów.

W lipcu prosimy Mieszkańców Nowego Brzeska o podanie wskazań wodomierzy w terminie do dnia 27.07.2020 r.

  • SMS-em na numer: 693 834 735 o treści: dokładny adres nieruchomości, stan wodomierza,

  • na adres e-mail: wodociag@nowe-brzesko.pl z informacjami jak powyżej, lub

  • telefonicznie pod numerem 12 385 20 06 w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.

Faktury będą przesyłane w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub dostarczane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników i Pocztę Polską.

W przypadku braku podania wskazania wodomierza w powyższym terminie, faktury będą wystawiane na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę

Pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji