w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym

Projekt uchwały

NOG_Prognoza

NOG_zmMPZP_zał graf

rys_NOG_zmMPZP_POS