O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN-15kV, wykonanie sieci rozdzielczej NN-0,4kV wraz z rozdzielnikami, likwidacja istniejącego dotychczasowego zasilania po stronie NN-0,4kV ze stacji 2905, na działkach o numerze ewidencyjnym 37/2, 36, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN i SN, sieci napowietrznej nN, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1407/2, 1408, 921/7, 1410/1, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN-15kV, wykonanie sieci rozdzielczej NN-0,4kV wraz z rozdzielnicami, likwidacja istniejącego dotychczasowego zasilania po stronie NN-0,4kV ze stacji 2905, na działkach o numerze ewidencyjnym 37/2, 36, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach,

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 311+750 – 314+500 strona prawa z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, na działkach o numerze ewidencyjnym: 600/2, 468/2, 469/2, 467/2, 464/2, 463/2, 460/2, 459/2, 456/2, 455/4, 455/3, 452/8, 452/7, 451/2, 446/3, 446/4, 608/2, 444/2, 439/4, 439/3, 438/8, 438/9, 431/3, 431/4, 430/2, 418/2, 417/2, 413/2, 412/3, 408/4, 407/6, 403/4, 402/4, 397/4, 396/4, 392/4, 391/4, 388/4, 387/4, 384/4, 383/4, 380/4, 379/5, 379/6, 596/2, 324/4, 323/2, 322/2, 321/2, 320/2, 319/2, 318/2, 317/2, 316/4, 316/3, 315/2, 314/2, 313/2, 312/2, 311/4, 310/2, 309/2, 308/4, 307/2, 306/3, 306/4, 305/2, 304/2, 303/4, 303/3, 302/4, 301/3, 300/7, 300/6, 300/4, 299/2, 298/2, 297/2, 296/6, 296/4, 295/2, 294/5, 594/2, 65/5, 65/9, 64/6, 64/2, 581/2, 58/5, 584/1, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 dn 50 SDR 11 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE 100 dn 25 SDR 11 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Cmentarna 5, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1419/3, 1085, 1416, 1075, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach......

O B W I E S Z C Z E N I E

.: „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 311+750 – 314+500 strona prawa z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych,...........

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nowym Brzesku, ul. Nękanowice, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1281/5, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1282/8, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

strony 1 2 3