Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w  Nowym Brzesku
 

Dyrektor - Anna Maj - Skowrońska
32-120 Nowe Brzesko
ul. Piłsudskiego 17a
Tel.: (0-12) 385-2944
e-mail: mgckip@nowe-brzesko.pl
Więcej informacji na stronie: www.centrumkulturynowebrzesko.pl