Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP Nowe Brzesko
w latach 2016 – 2019 r.
 
                            CZŁONKOWIE PREZYDIUM        
    
1.       Józef Krosta – Prezes                                 - tel. 533 479 912
 
2.       Jan Czechowicz – Wiceprezes                   - tel. 504 157 725
 
3.       Norbert Gąsiorek - Wiceprezes                  - tel. 504 275 464
 
4.       Augustyn Fularski - Komendant Gminny  - tel. 509 061 533
 
5.       Jacek Zawartka - Sekretarz                         - tel. 502-676-455
 
6.       Michał Breksa - Członek Prezydium          - tel. 539 242 502
 
7.       Karol Czechowicz – Skarbnik    - tel. 516 052 989
 
  
 

                  
         CZŁONKOWIE ZARZĄDU
 
8.     Dariusz Mrozowski  
9.     Marek Rokita    
10.   Damian Jagła  
11.   Janusz Bieroński   
12.   Waldemar Wójtowicz    
 

 
Komisja rewizyjna OM-G ZOSP RP Nowe Brzesko
 
1.  Paweł Pachut– Przewodniczący     
2.  Damian Charzewski - Sekretarz
3. Kazimierz Szczepański - Członek Komisji
 

 
HONOROWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
 
1.       Jan Malczewski    
2.       Józef Ciepły  
3.       Jan Czekaj  
4.       Jan Chojka 
5.       Arkadiusz Fularski
6.       Marian Mackiewicz
 

Składy osobowe Zarządów i Komisji Rewizyjnych

 OSP w Gminie Nowe Brzesko

kadencja 2016-2021

 

OSP Nowe Brzesko

Zarząd

Prezes - Jan Czechowicz

Wiceprezes - Karol Czechowicz

Naczelnik - Adrian Miska

Zastępca Naczelnika - Przemysław Wielbłąd

Skarbnik - Piotr Charzewski

Sekretarz - Joanna Siudak

Gospodarz - Damian Charzewski

Członkowie: Witold Kozerski, Augustyn Fularski

 

Komisja rewizyjna:

1)    Marek Cichy - przewodniczący

2)    Tadeusz Fudalej

3)    Tadeusz Mroziński - sekretarz

 

OSP Hebdów

Zarząd

Prezes - Józef Krosta

Wiceprezes - Kazimierz Sędek

Naczelnik / Wiceprezes- Marek Rokita

Sekretarz - Katarzyna Rokita

Skarbnik - Paulina Raś

Gospodarz - Krystian Zawartka

Kronikarz - Natalia Zawartka

Członek Zarządu - Andrzej Raś

 

Komisja Rewizyjna:

1)    Paweł Jarosiński - przewodniczący

2)   Grzegorz Garbarz

3)    Adam Czekaj

 

OSP Kuchary

Zarząd

Prezes - Michał Breksa

Wiceprezes - Naczelnik - Damian Jagła

Sekretarz – Michał Pabisek

Skarbnik – Michał Przybycień

Gospodarz – Marcin Włodarski

 

Komisja Rewizyjna

Szymon Staniszewski - przewodniczący

Krystian Włodarski - członek komisji

Michał Duda - członek komisji

 

OSP Majkowice

Zarząd

Prezes - Dariusz Mozowski

Naczelnik - Rafał Raś

Sekretarz -  Stanisław Olszewski

Skarbnik - Marcin Grzesikowski

Gospodarz - Adam Wróblewski

 

Komisja rewizyjna:

Waldemar Makuch - przewodniczący

Dawid Stelmach - z-ca przewodniczącego

Władysław Zarzycki - sekretarz

 

OSP Szpitary

Zarząd

Prezes - Janusz Bieroński

Sekretarz - Jan Chojka

Naczelnik -  Paweł Dziwiszewski

Skarbnik - Tomasz Czajka

Gospodarz - Maciej Czajka

 

Komisja Rewizyjna

Rafał Czajka - przewodniczący

Jerzy Baldowski

Włodzimierz Wołoch

 

OSP Śmiłowice

Zarząd

Prezes - Kazimierz Tomasiak

Naczelnik - Norbert Gąsiorek

Zastępca Naczelnika -  Jacek Tomasiak

Zastępca Prezesa - Dominik Górak

Sekretarz - Joanna Tabor

Skarbnik - Marcin Gąsiorek

Gospodarz - Paweł Pachut

Członek - Tadeusz Niedziela

Członek - Zbigniew Gajda

 

Komisja rewizyjna:

Leszek Głabek – przewodniczący

Tomasz Znaj - zca przewodniczącego

Izabela Pabiańczyk - sekretarz

 

OSP Rudno Dolne

Zarząd

Waldemar Wójtowicz – prezes

Wiceprezes – Jacek Fąfara

Naczelnik – Wiesław Migas

Sekretarz – Anna Samek

Skarbnik – Michał Białek

Gospodarz – Kamil Kłosowski

 

Komisja Rewizyjna

Artur Korepta – przewodniczący

Czesław Kijewski – z-ca

Sławomir Kłosowski - sekretarz