MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik referatu

Pok nr

5

E-mail:

kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

Fax:

12 385 26 55

Stanowisko pracownik socjalny,

stypendia szkolne

Pok nr

1

E-mail;

mgops@nowe-brzesko.pl

 

12 385 26 55

Inspektor

ds. świadczeń rodzinnych,

funduszu alimentacyjnego, 500 plus

Pok nr 4

E-mail:

plus500@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-29-60, 386-22-24

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza.

całodobowy numer telefonu alarmowego - 604 931 160,