Godz. pracy urzędu :

Poniedziałek - piątek

 7:30  do 15:30

tel  12 385 20 94 sekretariat UGiM

fax 12 385 03 55 sekretariat UGiM

www.nowe-brzesko.pl


 
 
 

 

Burmistrz

Pokój nr 12

burmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 03 56

Zastępca Burmistrza

Pokój nr 11

zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 03 45

Sekretarz

Pokój nr 18

sekretarz@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Skarbnik

Pokój nr 12

skarbnik@nowe-brzesko.pl

12 385 20 07

Referat Organizacyjny (RO)

Kierownik Referatu

Sekretarz

Promocja gminy

Pokój nr 18

sekretarz@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Sekretariat

Stanowisko ds. potwierdzenia Profilu Zaufnego ePUAP

Promocja gminy

Pokój nr 10

sekretariat@nowe-brzesko.pl

12 385 20 94

Dziennik Podawczy

Pokój nr 3

dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Stanowisko ds. kadr i płac

Pokój nr 3

kadry@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Informatyk 

Stanowsko ds. BIP

Pokój nr 2

informatyk@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Pokój nr 6

oc@nowe-brzesko.pl

zarzadzanie.kryzysowe@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Stanowisko ds. Archiwum i BHP

Pokój nr 17

archiwum@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Referat Finansowy  (RF)

Kierownik Refaratu

Skarbnik

Pokój nr 12

skarbnik@nowe-brzesko.pl

12 385 20 07

Zastępca Skarbnika gminy, Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT

Pokój nr 13

ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds. obsługi bankowej oraz księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Pokój nr 13

platnosci@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Pokój nr 13

ksiegowosc.wydatki@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds. inwentaryzacji

Pokój nr 6

oc@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Stanowisko ds. podatku, księgowości podatkowej i zezwoleń alkoholowych

Pokój nr 15

podatki@nowe-brzesko.pl

12 385 21 51

Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego

Pokój nr 15

wymiar@nowe-brzesko.pl

windykacja-odpady@now-brzesko.pl

12 385 21 51

Referat Inwestycji i Remontów (RIiR)

Referat Inwestycji i Remontów

Kierownik referatu

Pokój nr 18

inwestycje@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Pokój nr 17

budownictwo@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Stanowisko ds. transportu, drogownictwa, remontów oraz funduszu sołeckiego

Pokój nr 17

ugim@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynków

Pokój nr 17

geodezja@nowe-brzesko.pl

12 385 01 43

Ekodoradca Pokój nr 6

czystepowietrze@nowe-brzesko.pl

srodowisko@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Referat Komunalny (RK)

Kierownik referatu

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Pokój nr 14

mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zwierząt, ochrony zabytków, gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodnej

Pokój nr 14

odpady.komunalne@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokój nr 14

rolnictwo@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Referat Wodociągów i Kanalizacji (RWiK)

32-120 Nowe Brzesko

ul. Wesoła 40

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Kierownik referatu

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

693 860 097

Obsługa biura

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Inkasent

 

693 834 735

Zgłaszanie awarii całodobowo

 

725 100 400

Urząd Stanu Cywilnego i obsługa Rady Miejskiej – (USC)

Kierownik referatu

Obsługa Rady Miejskiej

Pokój nr 2

usc@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Zastępca Kierownika

Stanowisko ds.ewidencji ludności

Pokój nr 2

usc@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe

Pokój nr 6

oc@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - (MGZEAS)

Kierownik jednostki

Pokój nr 8

oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl

12 385 01 56

516 482 015

Główna Księgowa MGZEAS

Pokój nr 9

oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Specjalista ds. płac

Pokój nr 9

oswiata.place@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Obłsuga finansowa

Pokój nr 9

oswiata.finanse@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - (MGOPS)

Kierownik jednostki

Pokój nr 5

kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Księgowa

Pokój nr 5

ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Stanowiska pracowników socjalnych, stypendia szkolne

Pokój nr 1

mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Asystet rodziny

Pokój nr 1

mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, 500plus

Pokój nr 4

500plus@nowe-brzesko.pl

swiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji  (MGCKIP)

32-120 Nowe Brzesko

ul. Piłsudskiego 17a

mgckip@nowe-brzesko.pl 12 385 29 44

Dyrekcja

mgckip@nowe-brzesko.pl

12 385 29 44

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gruszów 28

32-120 Nowe Brzesko

 

12 385 20 57

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

32-120 Nowe Brzesko

ul. Piłsudskiego 17

biblioteka@nowe-brzesko.pl
12 385 21 03

Kierownik jednostki

biblioteka@nowe-brzesko.pl

12 385 21 03

Ispektor danych osobowych 
Aleksandra Szydłowska
 a.szydlowska@iods.pl