Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko

publikacja: 22.07.2020

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Telefon

1.

„ARKO-POLO” Arkadiusz Gąsłowski

Bejsce 24

28-512 Bejsce

41 351 10 62

2.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz Kucharski

Zofipole 141

32-126 Igołomia

12 287 36 81

512 484 987

3.

„Usługi Asenizacyjne” Marian Idęć

Ul. Pod Gajem 14

31-988 Kraków

602 236 113

4.

„Fekal” Teresa Kopeć

Górka Stogniowska 43

32-100 Proszowice

12 386 13 48

5.

„STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe, Rafał Pieniążek

Wawrzeńczyce 445

32-125 Wawrzeńczyce

608 840 130

6.

Alekspol Aleksander Luty

Zofipole 53

32-125 Wawrzeńczyce

512 118 172

7.

Usługi Wod-Kan-C.O. Koparko-Spych. i Asenizacyjne Józef Hepko

Baranówka 134

32-010 Kocmyrzów

663 600 134

8.

Firma Usługowa “ASENIZACJA” Leszek Szafrański

Czuszów 64A

32-112 Klimontów

12 385 20 42

9.

Firma Handlowo- Usługowa ADMET

Mniszów 6

32-120 Nowe Brzesko

12 385 20 42

10.

KOMBUD L.Nowak, J. Ząbek, H.Nowak s.j.

Ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 386 23 89

 

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne

oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie niezwłocznie do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, w pok. nr 14 lub na stronie internetowej www.nowe-brzesko.pl

W przypadku niezłożenia oświadczenia Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

(RK)

Załączniki:

- WZÓR ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

- WZÓR PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW