Poniżej zamieszczamy plan miejscowy dla terenu Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego:
 
  1. Zmiana planu miejscowego – Uchwała nr XXVI/184/2012 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO z dnia 30 stycznia 2013 roku  
  2. Plan miejscowy Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko 
  3. Część graficzna
        .                 ..