WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w użyczenie

            Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r,  poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

Publikacja z dnia 15.12.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

z dnia 06.06.2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko przesyła do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę


 

Nowe Brzesko dn. 07.03.2014r.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁAWOWICE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

 

W Y K A Z

 

NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW I MYSŁAWCZYCE, NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE BUDOWLANE, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW,  ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ (BEZ UWZGLĘDNIENIA ZABUDOWAŃ) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.  

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  LOKALOWYCH – SAMODZIELNYCH LOKALI, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU ORAZ DZIAŁKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH – SAMODZIELNYCH LOKALI,  POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCÓW WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU ORAZ DZIAŁKI

  Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW I NOWE BRZESKO, ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEBDÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWE BRZESKO,  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/214 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

Nowe Brzesko dnia 06.06.2012r

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę
            Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:
 
Podane stawki czynszu ustala się w oparciu o Uchwałę nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko a dnia 29.05.2012
Powyższe stawki czynszów obowiązują do dnia wejścia w życie nowych stawek czynszów ustalonych przez Radę Miejską Nowe Brzesko
 O zmianach stawek czynszu dzierżawnego przyszły najemca/dzierżawca zostanie powiadomiony pisemnie.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od dnia 06.06.2012 r. do 27.06.2012  r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko a także przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 

lp
 
Oznaczenie nieruchomo-ści
 
Księga Wieczysta
Miejsco
wość
Powierzchnia wykazana do dzierżawy/ najmu
Przeznacze
nie nieruchom
ości
stawka rocznego czynszu dzierżawnego
 
Uwagi
1
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,3725 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Andrzej Mietła
2
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
1,1066 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Wojciech Pietras
3
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,7846 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Grzegorz Skóra
4
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,8042 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Władysław Regnowski
5
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,4574 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
 
6
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,9509 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Leszek Cabala
7
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
1,4299 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Wacława Furtak Łukowicz
8
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,8722 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Ignacy Pawłowski
9
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,4040 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Barbara Myśliwiec
10
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,6110 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Edward Janczur
11
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,4085 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pani Marta Waligóra
12
Część działki 1352
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,7621 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Andrzej Mietła
13
Część działki 144
KR1H/00012482/6
Hebdów
1,5580 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
14
Działka
234/1
KR1H/00012482/6
Hebdów
6,01ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
15
Działka
234/2
KR1H/00012482/6
Hebdów
8,98 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 10 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
16
Część działki 1018
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,015 ha
Działka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza
/działki budowlane/
2000 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Jerzy Godzicki
17
Część działki 1018
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
0,036 ha
Działka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza
/działki budowlane/
2000 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
 
18
Część działki 448/2
KR1H/00012482/6
Hebdów
0,057 ha
Działka z budynkiem starej remizy w Hebdowie
2040 zł
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 5 lat. Dotychczasowy dzierżawca Pan Norbert Gąsiorek
19
Działka1393/72
KR1H/00012486/4
Nowe Brzesko
9,0846 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 10 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest Pan Jan Koziara
20
Część działki 24/1
KW 34903
Mniszów
6 m²
Działka przy szkole podstawowej w Mniszowie
360 zł/m²
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat. Dotychczasowym dzierżawcą jest TP SA
21
Działka 128/1
KW 12488
Rudno Dolne
0,11 ha
Działka wykorzystywana pod działalność inna niż rolnicza i gospodarcza
/grunty pozostałe/
2000 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 5 lat. Dotychczasowy dzierżawca Krzysztof Stępa
 
22
Działka 170
KR1H/00009307/2
Hebdów
0,4780 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.
 
23
Działka 204
KR1H/00009307/2
Hebdów
0,50 ha
Tereny rolne (łąka)
250 zł/ha
Umowa dzierżawna zastanie zawarte na okres 3 lat.