Sołtysi i Przedstawiciele Rad Sołeckich oraz Przewodniczący Rady Miasta i Przedstawiciele Rady Miasta Nowe Brzesko na lata 2019-2024MIEJSCOWOŚĆ

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

GRĘBOCIN

Władysława Gas

Michał Boligłowa

Jacek Kubik

Jacek Kaczmarczyk

Edyta Nowak

GRUSZÓW

Marek Kołodziej

Rafał Pietras

Przemysław Zapart

Tomasz Olender

Jacek Kwiatek

HEBDÓW KOLONIA

Anna Kołodziej

Józef Krosta

Kazimierz Sędek

Joanna Nagielska

Kazimierz Szczepański

Zbigniew Bieszczad

HEBDÓW STARY

Władysław Lipski

Dariusz Kubik

Tadeusz Szuba

Marcin Gaweł

Anna Sroga

Angelika Wypych-Znaj

KUCHARY

Teresa Janczur

Adam Breksa

Krzysztof Zapart

Jan Przybycień

Jarosław Włodarski

MAJKOWICE

Marta Sowa

Agata Wróblewska

Rafał Raś

Monika Kura

MNISZÓW

Andrzej Kura

Michał Jakubowski

Ewa Hab.-Kucharczyk

Marek Sobczyk

Dawid Gosławski

MNISZÓW KOLONIA

Joanna Skrobacz

Jacek Fidala

Mateusz Mroziński

Krzysztof Chrzanowski

Mariusz Szczygieł

NOWE BRZESKO

p.o. Przewodniczącego Rady Miasta

 

Karol Krzyk

 

Rada Miasta

Jacek Zawartka

Karol Krzyk

Anna Kwiatek-Gieras

Karol Czechowicz

Stanisław Grzyb

PŁAWOWICE

Aleksy Jeziorski

Mariusz Radecki

Marcin Trela

Krzysztof Kokosiński

Mirosław Kasza

PRZYBYSŁAWICE

Władysław Regnowski

Ignacy Pawłowski

Magdalena Gawron

Jerzy Łanecki

RUDNO DOLNE

Anna Samek

Lucyna Sałata

Monika Mierniczek

Sylwester Krosta

Marcin Twaróg

Dorota Skrężyna

RUDNO DOLNE JÓZEFÓW

Monika Biernacka-Czajka

Albert Sroga

Jarosław Stępa

Marcin Kopeć

SIEROSŁAWICE

Tadeusz Wasilewski

Krzysztof Ciesielski

Zygmunt Kurnik

Zbigniew Sagan

Ryszard Tabor

Paweł Górak

SZPITARY

Włodzimierz Wołoch

Sabina Czajka

Janusz Bieroński

Janusz Kopeć

Rafał Ryńca

ŚMIŁOWICE

Bożena Zakrzewska

Sebastian Samborek

Marek Wypych

Norbert Gąsiorek

Wojciech Banaś

Barbara Pomykała

 

Kontakt do Sołtysów - Referat Komunalny UGiM Nowe Brzesko, tel. (12) 385-01-08


WYKAZ SOŁTYSÓW

L.p.

Sołectwo

Nazwisko, imię

SOŁTYSA

Adres email

1.

Grębocin

 

Gas Władysława

gas-wladyslawa@nowe-brzesko.pl

2.

Gruszów

 

Kołodziej Marek

kolodziej-marek@nowe-brzesko.pl

3.

Hebdów Kolonia

Kołodziej Anna

kolodziej-anna@nowe-brzesko.pl

4.

Hebdów Stary

 

Lipski Władysław

lipski-wladyslaw@nowe-brzesko.pl

5.

Kuchary

Janczur Teresa

janczur-teresa@nowe-brzesko.pl

6.

Majkowice

Sowa Marta

sowa-marta@nowe-brzesko.pl

7.

Mniszów

Kura Andrzej

kura-andrzej@nowe-brzesko.pl

8.

Mniszów Kolonia

Skrobacz Joanna

skrobacz-joanna@nowe-brzesko.pl

9.

Nowe Brzesko

p.o. Przewodniczącego Rady Miasta Karol Krzyk

karol-krzyk@nowe-brzesko.pl

10.

Pławowice

Jeziorski Aleksy

jeziorski-aleksy@nowe-brzesko.pl

11.

Przybysławice

Regnowski Władysław

regnowski-wladyslaw@nowe-brzesko.pl

12.

Rudno Dolne

Samek Anna

samek-anna@nowe-brzesko.pl

13.

Rudno Dolne Józefów

Biernacka-Czajka Monika

biernacka-monika@nowe-brzesko.pl

14.

Sierosławice

Wasilewski Tadeusz

wasilewski-tadeusz@nowe-brzesko.pl

15.

Szpitary

Wołoch Włodzimierz

woloch-wlodzimierz@nowe-brzesko.pl

16.

Śmiłowice

Zakrzewska Bożena

zakrzewska-bozena@nowe-brzesko.pl