Gmina Nowe Brzesko informuje iż zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dniem 31 grudnia 2022 roku straciły ważność zezwolenia  w zakresie  skupu konopi włóknistych wydane przez Marszałka Województwa, oraz  zezwolenia na uprawę wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Od 1 stycznia 2023 roku warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.kowr.gov.pl

Załączniki:

  1. Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych
  2. Wniosek o wpis podmiotu skupiającego do rejestru konopi włóknistych
  3. Informacja KOWR dot. konopi włóknistych.