odbędzie się w dniu: 22 marca 2023r (środa) o godz. 9:00

 


                                               Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu:

 

22 marca 2023r (środa) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Analiza i zaopiniowanie skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

3/Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                                                                Szlęk Joanna