„Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach....

Gmina Nowe Brzesko  informuje, że roboty budowlane zgodnie z zakresem objętym umową nr: RIiR-III.272.8.2022 zawartą dnia 31.01.2022 r. z Wykonawcą : Łukasz Gondek Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą: Malkowice 1, 32-130 Koszyce zostały zakończone w pierwotnie założonym terminie. Zadanie pn.:  „Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.” Zostało zakończone.

Udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego—transza II w zadaniu:  900 000,00 zł

Udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego—transza II w zadaniu:  57 700,43 zł

Łącznie dofinasowanie zadania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosło: 957 700,43 zł