WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Kraków, dnia 23 stycznia 2023 r.

     

                                                                     

             

 
 

 

Referat Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Kinga Olender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. M/PCZK
  2. Służby, Inspekcje, Straże
  3. a/a