INFORMACJE W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

UWAGA !!!

INFORMACJE W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

Do zakupu preferencyjnego uprawnione będą te osoby, które otrzymały, lub którym przysługuje dodatek węglowy. Do wniosku zakupowego dołączone jest następujące oświadczenie Wnioskodawcy: Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioskodawca może zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla w okresie do 31 grudnia 2022r. oraz maksymalnie 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r.

Operatorem programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko jest Skład Opału Dariusz Luty, Klimontów 340 32-112 Klimontów,
tel. 12 386 00 57.

Cena jednej tony węgla kamiennego (bez względu na typ zamówionego węgla) sprzedawanego przez Gminę Nowe Brzesko to za każdym razem 1 850 zł brutto. Podany koszt zawiera transport do mieszkańca gminy !!.  Usługa workowania jest dodatkowo płatna u Operatora.

Procedura zakupowa:

(dot:, osób, które jeszcze nie złożyły wniosku)

  1. Proszę wypełnić i złożyć wniosek zakupowy w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko (sekretariat lub pok. Nr 6), w formie elektronicznej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu – ul. Krakowska 44 32-120 Nowe Brzesko.(wnioski są dostępne w Urzędzie oraz na stronie gminy)                                                                                                       
  2. Po zweryfikowaniu wniosku pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem na podany we wniosku nr telefonu i poinformuje o kolejnych krokach (wpłacie i odbiorze węgla)
  3. Wpłaty będzie można dokonywać samodzielnie na konto NBS nr. 57 8517 0007 0050 0562 0548 0104 lub odebrać papierowe polecenie przelewu w pok. Nr 6 w Urzędzie.
  4. W tytule przelewu proszę wpisać  ZAKUP WĘGLA, Imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy.
  5. Informacje o dokonanej wpłacie wraz z numerem telefonu Wnioskodawcy Urząd Gminy przekaże Operatorowi.
  6. Operator skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą i ustali termin odbioru/dostawy węgla.
  7. W chwili wydania węgla Wnioskodawca potwierdzi pisemnie odbiór na dokumencie wydania, z dokumentem wydania wnioskodawca odbierze fakturę w Urzędzie.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 12 385 01 09

wzór wniosku>>>>