Zaproszenie na spotkania dotyczące włączenia lokalnej społeczności w przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szanowni Mieszkańcy,

możecie wziąć czynny udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju i mieć wpływ na kierunki wydatkowania środków europejskich w naszej lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w Państwa gminie które odbędzie się:

 1 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w

Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko

 

Spotkanie będzie przeprowadzone w partycypacyjnej formule warsztatów, wspólnie określimy  mocne i słabe strony obszaru gminy, a następnie najważniejsze lokalne przedsięwzięcia do realizacji w najbliższych latach.

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety - dostępną tutaj:

https://forms.gle/2StyzbGj8Y6jfQNT8

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej LGD   http://www.prokopara.pl/- znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o dalszych pracach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju i możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji.

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.