Gmina Nowe Brzesko otrzymała wsparcie z Rządowego Programu

Gmina Nowe Brzesko otrzymała wsparcie z Rządowego Programu

 ”Aktywna tablica”

W związku z realizacją w 2022 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, Gmina Nowe Brzesko otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 105 000,00 zł. Termin wykorzystania dotacji upływa 31 grudnia 2022r.

Celem rządowego program „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach tego programu wsparcie otrzymały:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach, w kwocie 35 000,00 zł (całkowita wartość zadania 43 750,00 zł);

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie, w kwocie 35 000,00 zł (całkowita wartość zadania 43 750,00 zł);

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku, w kwocie 35 000,00 zł (całkowita wartość zadania 43 750 zł)


W ramach przyznanych środków zostały zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.