Realizacja prac rewitalizacyjnych terenu działki gminnej użytkowanej przez OSP w Hebdowie w sołectwie Hebdów - Kolonia w ramach konkursu "Małopolska Wieś 2022"

 

Jak informowaliśmy już wcześniej Gmina Nowe Brzesko otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2022” środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych działki gminnej użytkowanej przez OSP Hebdów w sołectwie Hebdów- Kolonia.

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały wykonane prace rewitalizacyjne obejmujące prace ziemne związane z wyrównaniem terenu działki oraz została zakupiona i zamontowana siatka na krety, co właściwie zabezpiecza ten teren przeznaczony dla mieszkańców na cele rekreacyjno-sportowe.

 

Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”