Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r

DODATEK ELEKTRYCZNY

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadza jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone  po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.