Informacja o planowanym terminie polowań koło łowieckie CYRANKA

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

19.11.2022

09:00

15:00

58-Nękanowice

58- Ranczo

26.11.2022

08:00

16:00

58- Chełm

03.12.2022

08:00

16:00

58- Szreniawa

58-Żębocin

10.12.2022

08:00

16:00

58- Rudno Dolne

58- Dobranowice

17.12.2022

08:00

15:00

58- Więckowice

31.12.2022

08:00

15:00

58- Mniszów

58- Szpitary

07.01.2023

08:00

15:00

58- Cegielnia

58- Klasztor

14.01.2023

08:00

15:00

58- Nękanowice