16 października podczas kolejnej akcji krwiodawstwa w Gminie Nowe Brzesko, udało się zebrać prawie 12 litrów krwi. Jednym z celów akcji była pomoc dla druhny z OSP Balice, która we wrześniu, ucierpiała podczas prowadzenia akcji ratunkowej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które dobrowolnie oddały drugiemu człowiekowi dar życia jakim jest krew!

Dziękujemy również Radnemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko Panu Karolowi Krzykowi, pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Promocji oraz innym zaangażowanym osobom za organizację kolejnej akcji krwiodawstwa. 

zdj. Dziennik Polski