Szanowni Rolnicy! Kierownik Proszowickiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o konieczności aktualizacji danych numeru rachunku bankowego zawartego w Systemie Ewidencji Producentów w przypadku zmiany rachunku bądź jego zamknięcia.

Zaliczki i płatności końcowe w ramach dopłat bezpośrednich i działań PROW 2014-2020 są realizowane na numer rachunku bankowego wskazany w Systemie Ewidencji Producentów.

W związku z powyższym należy stawić się w Biurze Powiatowym w Proszowicach celem podania we wniosku o wpis do ewidencji producentów aktualnego numeru rachunku bankowego lub przesłać wniosek do ewidencji producentów ze zmianą numeru rachunku bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie przez system ePUAP.

BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w Proszowicach
ul. Krakowska 32, 32-100 Proszowice,
tel.: (12) 385 13 00, ePUAP: /ARiMR_BP112/SkrytkaESP