Możliwości złożenia wniosku o pomoc finansową na wymianę pokryć dachowych wykonanych z azbestu.
Szanowni Rolnicy!
 
Kierownik Proszowickiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości złożenia wniosku o pomoc finansową na wymianę pokryć dachowych wykonanych z azbestu w terminie od 17.10.2022 r. do 15.11.2022 r.
 
Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.
W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do pracowników ARiMR, Kierownik Proszowickiego Biura Powiatowego informuje o kilku najważniejszych zasadach obowiązujących przy naborze.
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w 2021 roku. Ponadto wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu.
Pomocy finansowej udziela się na wymianę pokrycia dachu na budynkach służących do produkcji rolniczej (nie mieszkalnych!), na powierzchni nie większej niż 500 m² (np. obora, stodoła). Przy czym
musi zostać wymienione całe pokrycie dachowe budynku, zatem naddatek powierzchni dachu powyżej 500m² należy wymienić z własnych środków finansowych. Przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.
Wsparcie finansowe wynosi 40 zł/m² i maksymalnie w wysokości 20 000 zł dla wnioskodawcy. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości
wsparcia.
Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- plan sytuacyjny przedsięwzięcia i rysunek dachu, na którym planowana jest wymiana pokrycia w przypadku, gdy na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię projektu budowlanego w przypadku, gdy
przedsięwzięcie obejmuje zadanie, które wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- kopię zgłoszenia budowy lub kopię ostatecznego pozwolenia na budowę,
- kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji, dokument potwierdzający własność lub numer księgi wieczystej nieruchomości.
Podstawą prawną przyznania pomocy jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2022, poz. 1830).
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/
lub poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami ARiMR.
BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w Proszowicach
ul. Krakowska 32, 32-100 Proszowice,
tel.: (12) 385 13 00, ePUAP: /ARiMR_BP112/SkrytkaES