Dziś tj. 14.10.2022 pojazd firmy MIKI, odbierający odpady z miejscowości Gruszów, Hebdów, Pawłowice uległ awarii. Niestety z przyczyn technicznych odbiór odpadów z powyższych miejscowości może nie zostać dokończony w dniu dzisiejszym. Dokończenie odbioru nastąpi w dniu kolejnym tj. 15.10.2022r.